Quy định VIP

Tổng tiền gửi trong tuần
1,700 17,000 37,000 77,000 107,000 157,000 370,000 770,000 1,700,000 Lời mời độc quyền từ OLE
Tổng doanh thu cược trong tuần
17,000 170,000 370,000 770,000 1,170,000 1,770,000 2,700,000 8,700,000 17,700,000
Thưởng thăng cấp 37 107 170 270 570 1,070 1,700 4,700 7,700 10,700
Thưởng sinh nhật - - - - 77 107 270 370 770 1,070 1,700
Thưởng lễ Quốc Khánh - 17 37 77 107 170 270 370 570 770 1,070
Thưởng Tết Nguyên Đán - 17 37 77 107 170 270 370 770 1,070 1,700
Người quản lý tài khoản chuyên dụng - - - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Khuyến mãi gửi tiền VIP
(11-17)
Thưởng - 20% 20% 20% 22% 22% 22% 25% 25% 30% 30%
Tiển thưởng tối đa - 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 3,500
Vòng cược - 10 10 10 12 12 12 15 15 15 15


Tiền thưởng miễn phí mỗi tháng

Tổng tiền gửi tháng trước
1,700 3,700 7,700 17,000 47,000 77,000 170,000 770,000 1,700,000 2,700,000
Tiền thưởng Chào Tháng Mới
(1-5)
- 17 37 77 170 470 770 1,700 2,700 3,700 5,700
Tiền thưởng Ngày Hội Thành Viên
(23-27)
- 17 37 77 170 470 770 1,700 2,700 3,700 5,700